Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Pererytą (13 sierpnia 1691)

Król Jan III Sobieski

fot.domena publiczna Król Jan III Sobieski

Bitwa pod Pererytą (13 sierpnia 1691) – W czasie wyprawy wołoskiej króla Jana III Sobieskiego miasteczko Pereryta zostało przez Polaków ufortyfikowane i obsadzone załogą w celu przecięcia komunikacji Kamieńca Podolskiego z Turcją.

Latem 1691 w ostatniej wyprawie przeciw Turkom, na polach koło Pereryty król rozgromił wojska turecko-tatarskie. Była to ostatnia zwycięska bitwa Jana III.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Bitwy za panowania Jana III Sobieskiego: