Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Pułtuskiem (1 maja 1703)

Karol XII

fot.Hyacinthe Rigaud/domena publiczna Karol XII

Bitwa pod Pułtuskiem (1 maja 1703) – W czasie wielkiej wojny północnej licząca ok. 4 tys. ludzi dywizja jazdy saskiej pod dowództwem gen. Adama von Steinau stanęła pod Pułtuskiem. Kiedy król szwedzki Karol XII przeprawił się przez Bug z silną armią w składzie 5 pułków jazdy i 7 regimentów piechoty, Steinau wyprowadził swoje wojska z zamiarem stoczenia bitwy pod miastem. Gdy jednak nadciągnęły wojska szwedzkie, zmienił zamiar i zaczął się wycofywać z powrotem do Pułtuska.

Korzystając z rozerwania szeregów wojsk saskich, jazda szwedzka ruszyła do ataku i na karkach Sasów wpadła do miasta. Po krótkim starciu 4-tysięczna saska dywizja została rozbita i niemal w całości wzięta do niewoli.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: