Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Moskwy (styczeń 1610 – listopad 1612)

Polacy opuszczają Kreml w 1612 roku

fot.Ernest Lissner/domena publiczna Polacy opuszczają Kreml w 1612 roku

Obrona Moskwy, obrona Kremla, Moskwa (styczeń 1610 – listopad 1612) – W czasie wojny polsko-moskiewskiej, na mocy układu z bojarami hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski wkroczył do Moskwy i obsadził Kreml załogą polską. Królewicz Władysław został uznany za cara. W marcu wybuchło powstanie i na Moskwę ruszyły znaczne siły pod wodzą Prokopa Lapunowa, złożone ze szlachty, mieszczan, Kozaków i chłopów.

Siłom tym nie udało się zdobyć Moskwy i dopiero pospolite ruszenie pod wodzą Dymitra Pożarskiego opanowało miasto. Po odparciu odsieczy, z którą wyruszył na pomoc 3-tysięcznej załodze Kremla hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz, Pożarski głodem zmusił ją do kapitulacji.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Walki z Moskwą za panowania Zygmunta III Wazy: