Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Insurekcja wileńska (22-24 kwietnia 1794)

Przywódca insurekcji wileńskiej, Jakub Jasiński.

fot.domena publiczna Przywódca insurekcji wileńskiej, Jakub Jasiński.

Insurekcja wileńska (22-24 kwietnia 1794) – W czasie insurekcji kościuszkowskiej garnizon rosyjski w Wilnie liczył ok. 2 tys. ludzi i 10 dział. W nocy z 22 na 23 kwietnia płk Jakub Jasiński na czele ok. 400 żołnierzy i ochotników opanował odwach i śródmieście. Dzięki zaskoczeniu w ciągu trzech godzin całe miasto zostało zajęte przez powstańców. 24 kwietnia ogłoszono akt powstania, powołano Radę Najwyższą, która mianowała komendantem wojsk litewskich płk. Jasińskiego.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Powstanie kościuszkowskie. Najważniejsze bitwy: