Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krasnem (20–23 lutego 1651)

"Tabor kozacki", obraz Józefa Brandta

fot.domena publiczna „Tabor kozacki”, obraz Józefa Brandta

Bitwa pod Krasnem (20–23 lutego 1651) – W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego miasteczko Krasne zajęte zostało przez płk. bracławskiego Daniłę Neczaja. 19 lutego hetman polny koronny Marcin Kalinowski niespodziewanie uderzył na Kozaków i po trzydniowych walkach zdobył miasto. W bitwie zginęło wielu Kozaków wraz z przywódcą Neczajem.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.