Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Cybulnikiem (29 października 1625)

Stanisław Koniecpolski

Stanisław Koniecpolski

Bitwa pod Cybulnikiem (29 października 1625) – W czasie buntów kozackich na Ukrainie, w okolicach Kryłowa nad rzeką Cybulnik (dopływ Dniepru) stanęło ok. 25 tys. Kozaków pod wodzą hetmana Marka Żmajły. Po długich pertraktacjach, kiedy Kozacy odrzucili warunki ugody, hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski ruszył na czele swoich liczących ok. 17 tys. wojsk na obóz kozacki.

Po wstępnym zbombardowaniu taboru Polacy ruszyli do szturmu, który jednak został odparty, podobnie jak wszystkie następne podejmowane tego dnia. Nocą kozacki tabor wycofał się niepostrzeżenie, nie udało się jednak Kozakom przeprawić przez Dniepr i założyli nowy obóz nad Jeziorem Kurukowym. Ponawiane ataki wojsk Koniecpolskiego na kozacki tabor nie powiodły się. Kozacy stracili jednak ok. 8 tys. ludzi. W tej sytuacji obie strony przystąpiły do rokowań, zakończonych ugodą kurukowiecką.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy z Kozakami: