Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Rygi (lipiec-sierpień 1700)

Jakub Flemming na obrazie Louisa de Silvestre z 1728 roku.

fot.domena publiczna Jakub Flemming na obrazie Louisa de Silvestre z 1728 roku.

Oblężenie Rygi (lipiec-sierpień 1700) – W czasie wielkiej wojny północnej, w marcu 5 tys. wojsk saskich pod dowództwem feldmarsz. Jakuba Flemminga wyruszyło do Inflant z zamiarem zdobycia Rygi. Załoga szwedzka miasta liczyła w tym czasie ok. 6 tys. żołnierzy. W VII król August II przyprowadził pod miasto ok. 14 tys. świeżych wojsk saskich i 3 tys. Litwinów hetmana wielkiego litewskiego Kazimierza Sapiehy.

Armia ta przeprawiła się na drugi brzeg Dźwiny i przystąpiła do bombardowania umocnień miejskich potężną artylerią, liczącą ponad 100 ciężkich dział i moździerzy. Poza tym jednak król August nie podejmował kolejnych działań. W sierpniu pod naciskiem wydarzeń na froncie duńskim (traktat w Trawendal) i wycofaniu się sojusznika duńskiego z wojny ze Szwecją, zwinął oblężenie i wycofał wojska spod Rygi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia wielkiej wojny północnej: