Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Humania (20 czerwca 1768)

Iwan Gonta. Jeden z powstańców, którego oddziały oblegały Humań.

fot.domena publiczna Iwan Gonta. Jeden z powstańców, którego oddziały oblegały Humań.

Oblężenie Humania, Humań (20 czerwca 1768) – W czasie powstania hajdamaków na Ukrainie połączone oddziały powstańców Iwana Gonty i Maksyma Żeleźniaka podeszły pod Humań. W mieście schroniło się ok. 20 tys. szlachty i Żydów z najbliższych okolic. Hajdamacy oblegli miasto i po kilkunastogodzinnym szturmie wdarli się do środka. W rzezi, która nastąpiła po zdobyciu Humania, zginęło wiele tysięcy ludzi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.