Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Islam-Kermen (październik 1656)

Kozacy zaporoscy. Rysunek Marka Szyszki

fot.Marek Szyszko Kozacy zaporoscy. Rysunek Marka Szyszki

Bitwa pod Islam-Kermen (październik 1656) – W czasie wojen z Tatarami kniaź Dymitr Wiśniowiecki zorganizował wyprawę na Krym. Z początkiem października, na czele silnego oddziału Kozaków, napadł na miasto Islam-Kermen (obecnie rejon Kachowki na Ukrainie), gdzie stoczył bitwę zakończoną klęską Tatarów, a następnie złupił i spalił miasto. W ręce Kozaków wpadło wiele dział, które zostały przewiezione na warowną kozacką wyspę Chortycę.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.