Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Piławcami (20-23 września 1648)

Regimentarz Władysław Dominik Zasławski

fot.Peter Danckerts de Rij/domena publiczna Regimentarz Władysław Dominik Zasławski

Bitwa pod Piławcami (20-23 września 1648) – W czasie powstania Bohdana Chmielnickiego przeciwko buntownikom wyruszyły wojska koronne liczące ok. 30 tys. regularnego żołnierza, na czele których w zastępstwie hetmanów, pozostających w niewoli tatarskiej, stanęło trzech regimentarzy: Mikołaj Ostroróg, wojewoda sandomierski Dominik ks. Zasławski i chorąży wielki koronny Aleksander Koniecpolski. 20 września armia koronna dotarła na piławieckie pola nad Ikwą, na której prawym brzegu stał obóz Chmielnickiego. Bitwa toczyła się u przeprawy przez rzekę.

Brak jednolitego dowodzenia i dyscypliny doprowadziły w obozie polskim do całkowitego chaosu. Wiadomość o nadejściu Tatarów pod dowództwem kałgi Krym-Gireja wywołała panikę wśród pospolitego ruszenia, które wraz z regimentarzami rzuciło się do ucieczki. W ręce Kozaków i Tatarów wpadł cały obóz z bogatymi łupami.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Dowiedz się więcej o bitwie pod Piławcami:

Nowożytność | 24.11.2017 | Autor:

„Hańba plugawiecka”. Dlaczego do walki z powstaniem Chmielnickiego Polska wysłała samych nieudaczników?

Wygodniś nazywany „najgłupszym magnatem Rzeczypospolitej”. Gryzipiórek niewiele wiedzący o armii. I chłoptaś, którego z uwagi na wiek nikt nawet nie szanował.

Materiały poświęcone bitwie pod Piławcami z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

jeremi2

artykuł | 28.12.2016 | Autor:

Prawda o Jeremim Wiśniowieckim. Wybitny strateg czy… złodziej i świętokradca?

Na kartach sienkiewiczowskiej trylogii to kryształowy bohater. Ale zdaniem lwowian „młot na Kozaków” był też tchórzem i kanciarzem. Okradł nawet… siostry karmelitanki!

Najważniejsze bitwy z Kozakami: