Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lidzbarkiem Welskim (wrzesień 1703)

Oboźny koronny Jerzy Aleksander Lubomirski

fot.Jolanta Krawczyk/CC BY-SA 3.0 Oboźny koronny Jerzy Aleksander Lubomirski

Bitwa pod Lidzbarkiem Welskim (wrzesień 1703) – W czasie wielkiej wojny północnej dywizja wojsk koronnych w sile ok. 2 tys. ludzi, dowodzona przez oboźnego koronnego Jerzego Aleksandra Lubomirskiego i gen. Michała Brandta, starła się pod Lidzbarkiem Welskim z liczącym 1,5 tys. ludzi oddziałem szwedzkim. Po krótkiej walce Szwedzi zostali całkowicie rozbici.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: