Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kumejkami (16 grudnia 1637)

Hetman Mikołaj Potocki

Hetman Mikołaj Potocki

Bitwa pod Kumejkami (16 grudnia 1637) – W czasie powstania kozackiego pod wodzą Pawła Pawluka armia kozacka, licząca ok. 23 tys. ludzi, została w czasie marszu zaatakowana znienacka przez wojska hetmana polnego koronnego Mikołaja Potockiego, liczące ok. 4 tys. ludzi, głównie jazdy. Wywiązała się zaciekła, trwająca do nocy walka. Szarże chorągwi Stefana Czarnieckiego i Samuela Łosia rozerwały tabor, co doprowadziło do klęski Kozaków. Ich straty wyniosły ok. 5 tys. ludzi, wojska koronne utraciły ok. 100 zabitych i tysiąc rannych.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Dowiedz się więcej o bitwie pod Kumejkami:

Husarz na obrazie Józefa Brandta

Nowożytność | 19.11.2017 | Autor:

Najważniejsze fakty o husarii. Co każdy powinien wiedzieć o słynnej polskiej jeździe?

Czy husaria powstała w Polsce? Czy husarze zawsze zwyciężali? Jak uskrzydleni jeźdźcy radzili sobie w starciu z wojskami kozackimi a jak z Turkami? Jakie bitwy przyniosły husarii największą sławę? I kiedy zdecydowano o rozwiązaniu legendarnej formacji? 

Bitwy za panowania Władysława IV Wazy: