Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Tczewem (17-18 sierpnia 1627)

Gustaw II Adolf

fot.domena publiczna Gustaw II Adolf

Bitwa pod Tczewem (17-18 sierpnia 1627) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej doszło do walnej bitwy na przeprawie pod Rokitkami koło Tczewa. Siły obu stron były nierówne. Polacy, dowodzeni przez hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, mieli ok. 7, 8 tys. żołnierzy, Szwedzi – ok. 10 tys. i ogromną przewagę artylerii. Oba wojska rozdzielały bagna Motławy.

Królowi Gustawowi Adolfowi, dowodzącemu wojskami szwedzkimi, udało się wywabić Polaków z warownego obozu. Walcząc na otwartej przestrzeni, konnica polska poniosła znaczne straty i zmuszona została do odwrotu. Koniecpolski jeszcze raz spróbował przeciwnatarcia. Dwie kolumny jazdy: prawa, dowodzona przez rotmistrza Mikołaja Abrahamowicza, lewa – przez samego hetmana, próbowały zmusić przeciwnika do wyjścia z obozu, jednak bez rezultatu. Dopiero kiedy hetman wydał rozkaz powrotu za groblę, rajtaria szwedzka ruszyła niespodzianie do kontrnatarcia. Obie kolumny polskie zostały wpędzone na bagna i poniosły znaczne straty. 18 sierpnia rano cała artyleria szwedzka skierowała ogień na pozycje polskie. Jego siła szybko skruszyła polski szaniec pod Rokitkami.

W czasie walki Gustaw Adolf został ciężko ranny strzałem muszkietowym i bitwa została przerwana bez ostatecznego rozstrzygnięcia.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały poświęcone bitwie pod Tczewem z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Atak husarii na obrazie Aleksandra Orłowskiego (źródło: domena publiczna).

artykuł | 23.02.2016 | Autor:

Jak pokonać husarza? Pięć (prawie) niezawodnych sposobów

Gdy poseł angielskiego króla Karola II zobaczył po raz pierwszy polskich husarzy, nie mógł wyjść z podziwu. Zapisał w diariuszu: To wojsko jest najświetniejszą rzeczą, jaką widziano. I nie była to odosobniona opinia. Czy to znaczy, że na husarię nie było sposobu? Jak się okazuje, kilka by się znalazło.

Bitwy w wojnach polsko-szwedzkich w latach 1621-1629: