Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ostrym Kamieniem (3 kwietnia 1596)

Hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski

fot.Bernard Romain Julien/domena publiczna Hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski

Bitwa pod Ostrym Kamieniem (3 kwietnia 1596) – Po wybuchu powstania Semena Nalewajki i Hryhora Łobody hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski dogonił wojska kozackie pod Ostrym Kamieniem. Siły obu stron były nierówne, hetman miał bowiem ok. 2 tys. wojsk kwarcianych, powstańcy – ok. 7 tys. ludzi. Jednak przewaga wyszkolenia i siły ognia była po stronie wojsk Żółkiewskiego. 3 kwietnia doszło do zaciętej, trwającej do wieczora bitwy, w której wojskom koronnym nie udało się sforsować taboru kozackiego. Po zapadnięciu zmroku tabor kozacki wycofał się w kierunku Zadnieprza.

Mimo pościgu nie udało się zmusić Kozaków do stoczenia kolejnej bitwy. Straty wojsk koronnych były znaczne.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Pierwsze bitwy za panowania Zygmunta III Wazy: