Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Lwowa (5-6 września 1705)

Franciszek Gałecki dowodził załogą wojsk koronnych we Lwowie. XVIII-wieczny obraz Petera Schenka.

fot.domena publiczna Franciszek Gałecki dowodził załogą wojsk koronnych we Lwowie. XVIII-wieczny obraz Petera Schenka.

Oblężenie Lwowa, szturm na Lwów (5-6 września 1705) – W czasie wielkiej wojny północnej licząca ok. 12 tys. ludzi armia króla szwedzkiego Karola XII stanęła pod Lwowem. W mieście znajdowało się 300 ludzi załogi z wojsk koronnych pod dowództwem wojewody inowrocławskiego Franciszka Gałeckiego. 6 września wojska szwedzkie ruszyły do szturmu i po zasypaniu fos wdarły się na mury. Opór słabej załogi trwał krótko i miasto zostało opanowane przez Szwedów. Idący do Lwowa z odsieczą 10-tysięczny korpus wojsk rosyjskich przybył zbyt późno.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia wielkiej wojny północnej: