Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Poznaniem (wrzesień 1704)

Johann August Meiyerfeldt

fot.Christian Gottfried Fritzsch/domena publiczna Johann August Meiyerfeldt

Bitwa pod Poznaniem (wrzesień 1704) – W czasie wielkiej wojny północnej saski gen. Carl Schulenburg na czele wojsk sasko-polskich ruszył na obsadzony niezbyt silną załogą szwedzką Poznania. Z odsieczą miastu pośpieszył na czele 4-tysięcznego korpusu szwedzki gen. Johann August Meiyerfeldt. 18 sierpnia wojska szwedzkie zostały zaatakowane przez Sasów i wielkopolskie pospolite ruszenie. W wyniku utarczki, po poniesieniu dość znacznych strat korpus szwedzki wycofał się w stronę Torunia. Zwycięstwo to nie zostało wykorzystane, gdyż rozkaz króla Augusta II zmusił Schulenburga do zaprzestania dalszych działań, co dało Szwedom okazję do wzmocnienia załogi w mieście.

29 września pod Poznań wyruszył saski gen. Johann Reinhold Patkul na czele 10-tysięcznego korpusu wojsk rosyjsko-sasko-polskich. Załoga miasta, mimo wzmocnienia, liczyła tylko 3 tys. ludzi. Mimo znacznej przewagi, Patkul poprzestał jedynie na ostrzeliwaniu umocnień miejskich i po 2 tygodniach odstąpił od miasta.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: