Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Diamentu (13-23 marca 1700)

Twierdza Diament na rysunku Giacomo Lauro z początków XVII wieku.

fot.domena publiczna Twierdza Diament na rysunku Giacomo Lauro z początków XVII wieku.

Oblężenie Diamentu, oblężenie Dyament, oblężenie Dynamunt, oblężenie Daugavgihva (13-23 marca 1700) – W czasie wielkiej wojny północnej feldmarszałek saski Jakub Henryk Flemming na czele liczącego ok. 5 tys. ludzi korpusu wkroczył do Inflant i podążył pod Rygę. Aby osłabić obronę miasta, wysłał liczącą 2 tys. żołnierzy dywizję gen. Carlowitza z zadaniem zdobycia twierdzy Diament, leżącej u ujścia Dźwiny.

Załoga twierdzy, licząca 500 ludzi, skutecznie odpierała kolejne szturmy, jednak po 20-dniowym oblężeniu skapitulowała i wycofała się do Rygi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze oblężenia wielkiej wojny północnej: