Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krotoszynem (18 czerwca 1712)

Stanisław Leszczyński na portrecie pędzla Jeana-Baptiste'a van Loo

Stanisław Leszczyński na portrecie pędzla Jeana-Baptiste’a van Loo

Bitwa pod Krotoszynem (18 czerwca 1712) – W trakcie wielkiej wojny północnej doszło do utarczki między stronnikami króla Stanisława Leszczyńskiego a wojskiem koronnym. Starosta rawski Jan Grudziński, który na czele 7-tys. dywizji odbył rajd z Ukrainy do Wielkopolski, pod Krotoszynem został zatrzymany przez 5-tys. partię wojsk koronnych pod dowództwem starosty owruckiego Józefa Brzuchowskiego. Wojsko koronne było słabsze liczebnie. Przed bitwą doszło do rokowań, których efektem było przejście części wojsk z Grudzińskim na czele na stronę Brzuchowskiego, reszta została z łatwością rozbita.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: