Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wojniczem (3 października 1655)

Karol X – obraz namalowany przez Davida Klöcker Ehrenstrahla

fot.domena publiczna Karol X – obraz namalowany przez Davida Klöcker Ehrenstrahla

Bitwa pod Wojniczem (3 października 1655) – W czasie „potopu” grupa jazdy szwedzkiej w liczbie ok. 4,2 tys. ludzi, dowodzona przez samego króla Karola Gustawa uderzyła na hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego, którego wojska, w sile ok. 6,2 ludzi, stały pod Wojniczem. Mimo liczebnej przewagi, szarża polskiej husarii załamała się w ogniu dragonów, a uderzenie jazdy szwedzkiej spowodowało popłoch w szeregach wojska Lanckorońskiego. Hetman wycofał się do Tarnowa, gdzie uznał władzę Karola Gustawa.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: