Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Prostkami (8 października 1656)

Hetman polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski

fot.Józef Tadeusz Polkowski/domena publiczna Hetman polny litewski Wincenty Korwin Gosiewski

Bitwa pod Prostkami (8 października 1656) – W czasie „potopu” wojska litewsko-tatarskie, wzmocnione kilku chorągwiami wojsk koronnych, w sile ok. 20 tys. ludzi, dowodzone przez hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego wkroczyły do Prus Książęcych z zamiarem uderzenia na Ełk. Gen. Jerzy Fryderyk ks. Waldeck na czele ok. 10 tys. wojsk brandenbursko-szwedzkich oraz 600 ciężkiej jazdy ks. Bogusława Radziwiłła zastąpił Litwinom drogę nad rzeką Pisą. Gosiewskiemu udało się sforsować rzekę w trzech miejscach i wszystkimi siłami uderzyć na
nieprzyjaciela.

Zaskoczeni gwałtownością ataku Brandenburczycy musieli się cofnąć, a następnie rzucili się do ucieczki. W ręce Litwinów wpadł ks. Radziwiłł, a ponadto 6 dział, 41 sztandarów, 2 tys. jeńców, 6 tys. ciurów i ogromne łupy.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: