Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Żarnowem (16 września 1655)

Jan Kazimierz Waza

fot.Daniel Schultz/domena publiczna Jan Kazimierz Waza

Bitwa pod Żarnowem, Żarnów (16 września 1655) – W czasie „potopu” wojska króla Jana Kazimierza w sile ok. 11 tys., w tym 6 tys. jazdy i 900 dragonów, oraz 6 lekkich armat, stoczyły koło Żarnowa bitwę z dowodzoną przez Karola Gustawa armią szwedzką, której siły wynosiły ok. 6 tys. jazdy, ok. 5 tys. piechoty, 400 dragonów i 40 ciężkich dział. Jan Kazimierz planował decydujący atak w chwili, gdy Szwedzi zaczną pokonywać zagradzające drogę wzniesienie. Jednak przewaga ogniowa ułatwiła im zajęcie wzgórza, co zmusiło Polaków do wycofania się.

Ulewny deszcz przerwał walkę, umożliwiając odwrót wojskom królewskim. Polacy ponieśli znaczne straty – ok. tysiąca zabitych i wziętych do niewoli.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

 

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: