Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nowym Korczynem (listopad 1715)

Feldmarszałek Jakub Flemming

fot.domena publiczna Feldmarszałek Jakub Flemming

Bitwa pod Nowym Korczynem (listopad 1715) – W czasie konfederacji tarnogrodzkiej feldmarsz. Jakub Flemming, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się antysaskiego ruchu, wysłał do Małopolski korpus wojsk saskich liczący ok. 3,5 tys. ludzi, pod dowództwem gen. Bauditza. Pod Nowym Korczynem korpus ten został otoczony przez przeważające siły wojsk konfederackich pod dowództwem marszałka związku wojskowego por. Władysława Gorzeńskiego.

Po pierwszych utarczkach Gorzeński zgodził się na zawieszenie broni i po krótkich pertraktacjach wypuścił Sasów wolno.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy konfederacji tarnogrodzkiej: