Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Chybicami (czerwiec 1704)

 Michał Serwacy Wiśniowiecki

fot.domena publiczna Michał Serwacy Wiśniowiecki

Bitwa pod Chybicami, Chybice (czerwiec 1704) – W czasie wielkiej wojny północnej hetman wielki litewski Michał Serwacy Wiśniowiecki i wojewoda mazowiecki Stanisław Chomentowski na czele wojsk polsko-sasko-litewskich liczących ok. 4 tys. ludzi, głównie jazdy, pobliżu Chybic, w rejonie Św. Krzyża (Kieleckie) rozbili silny, złożony z 800 jeźdźców podjazd szwedzki gen. Karla Gustawa Rehnschiölda.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: