Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nyborgiem (26 listopada 1659)

Stefan Czarniecki na koniu

fot.Józef Brandt/domena publiczna Stefan Czarniecki na koniu

Bitwa pod Nyborgiem (26 listopada 1659) – Po uporaniu się ze Szwedami w kraju w czasie „potopu” do toczącej wojnę ze Szwecją Danii wyruszyła dywizja jazdy polskiej pod wodzą regimentarza wojsk koronnych Stefana Czarnieckiego. Kiedy silna eskadra floty holenderskiej zablokowała Fionię, dowodzący wojskami sprzymierzonymi marszałek Raimondo Montecuccoli postanowił ostatecznie pokonać Szwedów broniących się na wyspie. Wojska sprzymierzone liczyły ok. 10 tys. ludzi i miały przewagę nad 7-tys. armią szwedzką, która jednak stawiała zacięty opór.

Bitwa pod miastem Nyborg została wygrana przez wojska sprzymierzone tylko dzięki brawurowej szarży Polaków. Szwedzi zostali zmuszeni do wycofania się z wyspy. W walce poległ płk Kazimierz Piaseczyński.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy w trakcie potopu szwedzkiego: