Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Dorpatu (listopad 1602 – kwiecień 1603)

Dowodzący oblężeniem Dorpatu Jan Karol Chodkiewicz na XVIII-wiecznym obrazie Jana Bogumiła Plerscha.

fot.domena publiczna Dowodzący oblężeniem Dorpatu Jan Karol Chodkiewicz na XVIII-wiecznym obrazie Jana Bogumiła Plerscha.

Oblężenie Dorpatu, oblężenie Tartu (listopad 1602 – kwiecień 1603) – Podczas wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty hetman polny litewski Jan Karol Chodkiewicz na czele kilku tys. wojsk litewskich oblegał Dorpat. Po wielotygodniowym oblężeniu zmusił załogę szwedzką twierdzy do kapitulacji. Szwedzi uzyskali prawo do swobodnego opuszczenia miasta. 13 IV 1603 tysiąc pozostałych przy życiu żołnierzy opuściło twierdzę, pozostawiając całą artylerię (80 dział). Zajęcie D. stworzyło dogodną podstawę w dalszych kampaniach prowadzonych w Inflantach.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Wojna polsko-szwedzka o Inflanty (1600-1611). Najważniejsze oblężenia: