Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Szczekocinami (6 czerwca 1794)

Bitwa pod Szczekocinami, Szczekociny (6 czerwca 1794) – W czasie insurekcji kościuszkowskiej pod Szczekocinami nastąpiło spotkanie 27-tys. wojsk rosyjsko-pruskich dowodzonych przez króla Fryderyka Wilhelma II z 15-tys. armią Naczelnika.

Po wymianie ognia armatniego piechota pruska ruszyła do ataku na prawe skrzydło polskie, jednak kiedy podeszła na odległość strzału, jej karabiny nie wypaliły. Atak polski na centrum pruskie załamał się w ogniu artylerii, a ponowny atak Prusaków na prawe skrzydło wojsk powstańczych spowodował panikę wśród stojących tam kosynierów, którzy łamiąc szyki, rzucili się do ucieczki. Kiedy nieprzyjaciel zaczął oskrzydlać armię powstańczą, Kościuszko dał sygnał do odwrotu. Straty polskie wyniosły ok. 2,5 tys. zabitych, rannych i wziętych do niewoli oraz 8 armat.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Powstanie kościuszkowskie. Najważniejsze bitwy: