Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Pińczowem (13 września 1702)

Widok ogólny zamku w Pińczowie

fot.Antoni Oleszczyński/domena publiczna Widok ogólny zamku w Pińczowie

Bitwa pod Pińczowem (13 września 1702) – W czasie wielkiej wojny północnej oboźny koronny Jerzy Aleksander Lubomirski i gen. Michał Brandt, na czele dywizji jazdy liczącej ok. 3 tys. szabel uderzyli na część korpusu szwedzkiego, dowodzoną przez płk. Gyllenkrooka i Krantza. W rezultacie utarczki Szwedzi ponieśli znaczne straty i cały korpus został zmuszony do wycofania się do Opatowca.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy wielkiej wojny północnej: