Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Białą Cerkwią (23-28 września 1651)

Hetman Janusz Radziwiłł

fot.Daniel Schultz/domena publiczna Hetman Janusz Radziwiłł

Bitwa pod Białą Cerkwią (23-28 września 1651) – bitwa między wojskami polsko-litewskimi a Kozakami w trakcie powstania Chmielnickiego.

W czasie powstania Chmielnickiego, po zwycięstwie pod Beresteczkiem, wojska koronne hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego w sile 24 tys. ludzi (18 tys. jazdy i 8 tys. piechoty) ruszyły w głąb Ukrainy. Pod Białą Cerkwią złączyły się z wojskami litewskimi hetmana wielkiego Janusza Radziwiłła. Chmielnicki obsadził zamek w Białej Cerkwi. liczną załogą. Kilkudniowe oblężenie zamku nie doprowadziło do jego zdobycia i Potocki został zmuszony do zawarcia układu, znacznie modyfikującego warunki wcześniejszej ugody zborowskiej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy z Kozakami: