Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwy pierwszej wojny światowej i okresu walk o granice (1914-1921)

Pierwsza wojna światowa (1914-1918):

Walki z Ukraińcami o granicę wschodnią (1918-1919):

Bitwy powstania wielkopolskiego i inne walki o przebieg granic zachodniej i południowej (1918-1919):

Bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Polska ofensywa na wschodzie (1919-1920):

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Radziecka kontrofensywa (maj-sierpień 1920):

Bitwa warszawska i powiązane starcia. Polskie przełamanie w wojnie polsko-bolszewickiej (sierpień 1920):

Bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Ponowna polska ofensywa (sierpień-październik 1920):

Bitwy trzeciego powstania śląskiego (maj 1921):