Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Łomży (29 lipca–3 sierpnia 1920)

Rekonstrukcja obrony Łomży z 1920 roku.

fot.Patryk Korzeniecki/CC BY 3.0 Rekonstrukcja obrony Łomży z 1920 roku.

Obrona Łomży, Łomża (29 lipca–3 sierpnia 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Zabezpieczająca prawe skrzydło cofającej się 1 Armii grupa gen. Stefana Suszyńskiego (potem Jana Wroczyńskiego) stoczyła bój z oddziałami sowieckiego III korpusu kawalerii Gaja („Kawkor”) nacierającymi na miasto nad Narwią. Broniące Łomży zgrupowanie ppłk. Kopy pod naciskiem bolszewików opuściło prawobrzeżne forty, przenosząc się do centrum miasta.

Okrążone ze wszystkich stron, za cenę znacznych strat, odparło całodzienne natarcie. Nie otrzymawszy jednak odsieczy, zgrupowanie opuściło Łomżę, przebijając się przez pierścień sowieckiej kawalerii w kierunku Zambrowa.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: