Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad jeziorem Dołhe (4–5 lipca 1920)

Generał Jan Rządkowski, dowódca grupy swojego imienia.

fot.domena publiczna Generał Jan Rządkowski, dowódca grupy swojego imienia.

Bitwa nad jeziorem Dołhe, bitwa nad jeziorem Długim (4–5 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Oddziały polskiej 1 Armii stoczyły w pobliżu jeziora Dołhe (pow. ihumeński, Białoruś) bitwę obronną z nacierającymi w ramach rozwijającej się ofensywy Michaiła Tuchaczewskiego siłami sowieckiej XV Armii.

Grupy gen. Władysława Jędrzejewskiego i Jana Rządkowskiego nie zdołały odeprzeć natarcia dwukrotnie liczniejszych w tym rejonie bolszewików. Zgrupowanie gen. Jędrzejewskiego uległo całkowitemu rozbiciu, a front polski w obliczu groźby przełamania został zwinięty.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu J

agiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: