Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Wieruszów (23 czerwca 1919)

Oficerowie Pułku Strzelców Bytomskich 1919

fot.domena publiczna Oficerowie Pułku Strzelców Bytomskich 1919

Bitwa o Wieruszów, obrona Wieruszowa (23 czerwca 1919) – bitwa polsko-niemiecka stoczona w okresie sporów o przebieg zachodniej granicy Rzeczypospolitej.

Zakwestionowanie przez Niemcy projektów traktatu pokojowego doprowadziło na pograniczu polsko-niemieckim do stanu niewypowiedzianej wojny. Do największego starcia granicznego doszło, gdy oddziały Grenzschutzu zaatakowały polskie placówki w rejonie miasteczka Wieruszów nad Prosną (woj. kaliskie). Natrafiły tam na twardy opór polskich żołnierzy z Pułku Strzelców Bytomskich.

Po zażartej walce, toczonej chwilami na bagnety, Niemcy ustąpili.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy powstania wielkopolskiego i inne walki o przebieg granic zachodniej i południowej (1918-1919):