Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Cieszynem (26–27 stycznia 1919)

Czescy żołnierze w okresie walk o Cieszyn.

fot.domena publiczna Czescy żołnierze w okresie walk o Cieszyn.

Bitwa pod Cieszynem, obrona Cieszyna (26–27 stycznia 1919) – starcie stoczone między siłami czeskimi i polskimi w toku walk o polską granicę południową.

Ofensywa sił czeskich złożonych z 18 baonów i 4 baterii zmierzająca do opanowania całego Śląska Cieszyńskiego natrafiła na opór szczupłych sił frontu polskiego dowodzonego przez płk. Franciszka Latinika, złożonych z 21 kompanii, 2 szwadronów i 4 baterii działających w 2 zgrupowaniach.

Po przełamaniu grupy kpt. Cezarego Hallera broniącej Cieszyna od północy ciężar walki spadł na zgrupowanie ppłk. Witolda Huperta. Zagrożone oskrzydleniem, wycofało się ono nocą na linię Wisły. Rankiem 27 stycznia oddziały czeskie bez oporu zajęły miasto.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy powstania wielkopolskiego i inne walki o przebieg granic zachodniej i południowej (1918-1919):