Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Anielinem (22 października 1914)

Major Edward Rydz-Śmigły ("Portrety oficerów I Brygady i działaczy politycznych")

fot.domena publiczna Major Edward Rydz-Śmigły („Portrety oficerów I Brygady i działaczy politycznych”)

Bitwa pod Anielinem (22 października 1914) – potyczka z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Podczas dużej bitwy rosyjsko-austriackiej pod Dęblinem III baon Legionów Piłsudskiego dowodzony przez majora Edwarda Rydza-Śmigłego stoczył w lasach w pobliżu wsi Anielin bój z 3 baonami rosyjskiej piechoty.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy kompanii kadrowej i Legionów Polskich w sierpniu i wrześniu 1914 roku: