Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kaniowem (11 maja 1918)

Przebieg bitwy pod Kaniowem. Kolorem czerwonym wojska niemieckie, niebieskim polskie.

fot.Lonio17/CC BY-SA 4.0 Przebieg bitwy pod Kaniowem. Kolorem czerwonym wojska niemieckie, niebieskim polskie.

Bitwa pod Kaniowem (11 maja 1918) – bitwa z udziałem żołnierzy polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

II Korpus Polski pod dowództwem gen. Józefa Hallera (ok. 8 tys. żołnierzy) stacjonujący w rejonie miasteczka Kaniów w guberni kijowskiej, nad Dnieprem został o świcie znienacka zaatakowany przez oddziały gen. Zierholda (ok. 12 tys. żołnierzy), wchodzące w skład wojsk niemieckich okupujących po traktacie brzeskim Ukrainę.

Zaskoczenie, niekorzystne położenie polskich oddziałów i przewaga Niemców przesądziły o losach bitwy. Pod wieczór, wobec braku perspektyw dalszej samotnej walki obronnej, Korpus kapitulował na honorowych warunkach.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsza wojna światowa. Polskie bitwy z lat 1916-1918: