Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Kamionki Strumiłowej (10-14 sierpnia 1920)

Zgrupowanie generała Piotra Szymanowskiego broniło przeprawy przez Bug w rejonie Kamionki Strumiłowej.

fot.domena publiczna Zgrupowanie generała Piotra Szymanowskiego broniło przeprawy przez Bug w rejonie Kamionki Strumiłowej.

Obrona Kamionki Strumiłowej (10-14 sierpnia 1920) – miasteczko w pow. tarnopolskim nad Bugiem (Małopolska Wschodnia) było terenem walk w czasie wojny z Ukraińcami i bolszewikami.

10–14 sierpnia 1920 zgrupowanie gen. Piotra Szymanowskiego (10, 40 i 105 pułk piechoty) broniło przepraw na Bugu w rejonie miasta przed sowiecką XIV dywizją kawalerii, wchodzącą w skład „Konarmii” Siemiona Budionnego, która wykonywała manewr mający umożliwić zajęcie Lwowa. W 3-dniowych walkach zgrupowanie gen. Szymanowskiego zostało rozbite. Jednak bolszewicy nie zdobyli miasta, a ich zamiary operacyjne uległy zwłoce.

Do wcześniejszych walk o Kamionkę Strumiłową doszło w maju 1919 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: