Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Wypad na Mozyrz i Kalenkowicze (4–7 marca 1920)

Dowódca "Grupy Poleskiej" generał Władysław Sikorski. Na zdjęciu z lat 20.

fot.domena publiczna Dowódca „Grupy Poleskiej” generał Władysław Sikorski. Na zdjęciu z lat 20.

Wypad na Mozyrz i Kalenkowicze (4–7 marca 1920) – starcie stoczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

„Wyprawę kijowską” marszałek Józef Piłsudski poprzedził lokalną operacją celem opanowania mającego duże znaczenie strategiczne miasteczka Mozyrz na prawym brzegu Prypeci (Białoruś) oraz poprawienia ogólnego położenia na północnym odcinku frontu polsko-bolszewickiego.

Zadanie to wykonała dowodzona przez gen. Władysława Sikorskiego „Grupa Poleska” (8700 bagnetów i szabel, 28 dział, 2 pociągów pancernych). Zaskakującym atakiem rozbiła ona zajmujące pozycje w tym rejonie oddziały sowieckiej XKVII dywizji (4200 bagnetów i szabel, 24 działa, 6 pociągów pancernych), opanowała ponad 100-kilometrowy odcinek linii kolejowej oraz rozerwała siły bolszewickie na Polesiu na 2 oddzielne części.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: