Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Pierwsza bitwa o Mińsk Litewski (31 lipca-8 sierpnia 1919)

Generał Stanisław Szeptycki, w 1919 roku dowodził Frontem Litewsko-Białoruskim. Zdjęcie z lat 20.

fot.domena publiczna Generał Stanisław Szeptycki, w 1919 roku dowodził Frontem Litewsko-Białoruskim. Zdjęcie z lat 20.

Pierwsza bitwa o Mińsk Litewski (31 lipca-8 sierpnia 1919) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas wiosenno-letniej polskiej ofensywy przeciwko Armii Czerwonej na północno-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej dowódca Frontu Litewsko-Białoruskiego gen. Stanisław Szeptycki zarządził zajęcie najważniejszego miasta białoruskiego nad Świsłoczą. Operację przeprowadziły grupy gen. Józefa Lasockiego i Daniela Konarzewskiego oraz 1 i 2 Dywizja Piechoty Legionów.

Koncentryczne natarcie polskich oddziałów przełamało opór bolszewików, zmuszając ich do odwrotu. Pościg 15 pułku ułanów rozbił znaczną część cofających się w nieładzie oddziałów sowieckich.

Do kolejnych walk o Mińsk doszło w lipcu (obrona miasta), a następnie w październiku 1920 roku (ponowne zajęcie ośrodka).

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: