Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jastkowem (30 lipca – 3 sierpnia 1915)

Atak "Czwartaków" pod Jastkowem 31 lipca 1915

fot.J. Ryszkiewicz/domena publiczna Atak „Czwartaków” pod Jastkowem 31 lipca 1915

Bitwa pod Jastkowem, Jastków (30 lipca – 3 sierpnia 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Na wycofujące się w kierunku północno-wschodnim oddziały armii rosyjskiej natarły pułki legionowe pod ogólnym dowództwem Józefa Piłsudskiego. Główny wysiłek ataku na umocnione pozycje w rejonie wsi Jastków (powiat lubelski), po słabym tylko przygotowaniu artyleryjskim, przypadł świeżo sformowanemu 4 pułkowi piechoty płk. Bolesława Roi, który też poniósł znaczne straty. Przełamanie rosyjskiego frontu nastąpiło na innym odcinku, legionistom pozostało wiązanie walką części sił rosyjskich.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w drugiej połowie 1915 roku: