Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad jeziorem Lepel (14–15 maja 1920)

Dowódca 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej Jan Rządkowski.

fot.domena publiczna Dowódca 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej Jan Rządkowski.

Bitwa nad jeziorem Lepel, bitwa nad Jeziorem Lepelskim (14–15 maja 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Majowa ofensywa Armii Czerwonej podjęta dla powstrzymania postępów „wyprawy kijowskiej” doprowadziła do wznowienia działań na ustabilizowanym od kilku miesięcy północno-wschodnim odcinku frontu polsko-bolszewickiego. W pobliżu białoruskiego miasteczka nad Jeziorem Lepelskim i rzeką Essą doszło do zaciętego boju między polskimi oddziałami: 1 Dywizją Litewsko-Białoruską i 8 Dywizją Piechoty a nacierającymi sowieckimi dywizjami IV i XI.

Bardzo zacięte walki 81 i 85 pułku piechoty w rejonie wsi Krywce, która 7 razy przechodziła z rąk do rąk, osłabiły lewe (północne) skrzydło 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, zmuszając ją, a następnie pozostałe polskie oddziały, do odwrotu na linię Berezyny.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: