Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Zagon na Korosteń (8-12 października 1920)

Pogoń za bolszewikami, obraz Wojciecha Kossaka.

fot.domena publiczna Pogoń za bolszewikami, obraz Wojciecha Kossaka.

Zagon na Korosteń, druga bitwa o Korosteń (8-12 października 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas pościgu za Armią Czerwoną wycofującą się na Żytomierz i Berdyczów korpus kawalerii płk. Juliusza Rómmla wykonał szybki i głęboki manewr (zagon), którego efektem było zajęcie i zniszczenie węzła komunikacyjnego w Korosteniu, rozbicie sowieckiej XLIV i VII dywizji i liczne zdobycze wojenne.

W związku z zawieszeniem broni na całym froncie, polska kawaleria wycofała się na zachodni brzeg Słuczy.

Do wcześniejszych walk w rejonie Korostenia doszło w kwietniu, a następnie w czerwcu 1920 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):