Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Druga bitwa pod Głębokim (5-7 lipca 1920)

Głębokie, widok ogólny. Pocztówka z 1918 roku.

fot.domena publiczna Głębokie, widok ogólny. Pocztówka z 1918 roku.

Druga bitwa pod Głębokim, druga bitwa nad jeziorem Głębokim, Głębokie (5-7 lipca 1920) – w rejonie miasteczka Głębokie leżącego nad jeziorem o tej samej nazwie (woj. wileńskie) w czasie wojny polsko-bolszewickiej stoczono dwa boje. Założeniem drugiego z nich było opóźnianie ofensywy Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego.

W dniach 5–7 lipca oddziały 1 Armii gen. Gustawa Zygadłowicza, zbierające się dopiero po przegranej bitwie nad Autą, stawiały opór natarciu sowieckich III i XV Armii. W wyniku 2-dniowych walk większość sił polskich została zmuszona do odwrotu w kierunku Mołodeczna.

Do wcześniejszego starcia pod Głębokim doszło w czerwcu 1920 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: