Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Lidę (16-17 kwietnia 1919)

W trakcie wojny polsko-bolszewickiej Lida była aż trzykrotnie areną walk. Na zdjęcie fragment ulicy Kamińskiego, przed 1915 rokiem.

fot.domena publiczna W trakcie wojny polsko-bolszewickiej Lida była aż trzykrotnie areną walk. Na zdjęcie fragment ulicy Kamińskiego, przed 1915 rokiem.

Bitwa o Lidę (16-17 kwietnia 1919) – miasto Lida nad rzeką Lidzieją (woj. nowogródzkie, Białoruś) w czasie wojny polsko-bolszewickiej było trzykrotnie widownią walk.

16 kwietnia 1919 roku, celem poszerzenia podstawy wyjściowej do przygotowywanego natarcia na Wilno („wyprawa wileńska”), Grupa Zaniemeńska gen. Józefa Lasockiego uderzyła na miasto. Po całodziennym, nie poprzedzonym artyleryjskim przygotowaniem boju, w którym nie udało się zaskoczyć dobrze umocnionych bolszewików z III brygady, Lida została zajęta.

Po ponownych walk o Lidę doszło we wrześniu 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie końcowe pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy pierwszej fazy wojny polsko-bolszewickiej: