Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Supraślą (26–27 lipca 1920)

Gaj-Chan. To z jego kawalerią przyszło się mierzyć żołnierzom 1 Armii.

fot.domena publiczna Gaj-Chan. To z jego kawalerią przyszło się mierzyć żołnierzom 1 Armii.

Bitwa nad Supraślą, bitwa nad rzeką Supraśl (26–27 lipca 1920) – starcie w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wycofujące się pod naporem sowieckiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego polskie oddziały 1 Armii gen. Jana Romera (grupy gen. Władysława Jędrzejewskiego i Lucjana Żeligowskiego) toczyły nad rzeką Supraśl (dopływ Narwi) 2-dniowe walki, próbując przechwycić lokalnie inicjatywę. Bolszewicy przełamali jednak polskie linie obronne, wymuszając dalszy odwrót na linię Narwi.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: