Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Berezą Kartuską (21–27 lipca 1920)

Projekt pomnika 15 pułku, upamiętniającego walki z bolszewikami. Autor Mieczysław Lubelski.

fot.NAC Projekt pomnika 15 pułku, upamiętniającego walki z bolszewikami. Autor Mieczysław Lubelski.

Bitwa pod Berezą Kartuską (21–27 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

W okolicach miasteczka Bereza Kartuska w pow. prużańskim (woj. poleskie) nad rzeką Jasiołdą 14 Dywizja Piechoty gen. Daniela Konarzewskiego wsparta szwadronami 4 i 15 pułku ułanów toczyła bój obronny z nacierającymi oddziałami VIII i X dywizji strzelców Armii Czerwonej.

Impet rozwijającej się ofensywy Tuchaczewskiego oraz pogarszające się po-łożenie na całym froncie zmusiło Polaków do wycofania się z Berezy Kartuskiej i dalszego odwrotu w kierunku Kobrynia.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: