Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gołogórami (23–29 czerwca 1919)

Dowódca polskich wojsk w bitwie pod Gołogórami generał Władysław Jędrzejewski.

fot.Marek Münz/domena publiczna Dowódca polskich wojsk w bitwie pod Gołogórami generał Władysław Jędrzejewski.

Bitwa pod Gołogórami, Gołogóry (23–29 czerwca 1919) – podczas wojny polsko-ukraińskiej w pobliżu miasteczka Gołogóry (pow. złoczowski, woj. tarnopolskie) grupa gen. Władysława Jędrzejewskiego przełamała ukraińskie linie obronne I i II korpusu płk. Osypa Mykytki i gen. Myrona Tarnawskiego.

Dobrze przeprowadzona operacja, w której uczestniczyła także grupa gen. Daniela Konarzewskiego, zakończyła się zepchnięciem Ukraińców za rzekę Złotą Lipę.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.