Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Płońska (14–17 sierpnia 1920)

1 pułk szwoleżerów wyrusza na front.

fot.domena publiczna 1 pułk szwoleżerów wyrusza na front.

Obrona Płońska, bitwa pod Ćwiklinem-Arcelinem, szarża pod Płońskiem, szarża pod Arcelinem (14–17 sierpnia 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej równolegle z walną bitwą warszawską.

Wydzielona z polskiej 5 Armii grupa uderzeniowa gen. Franciszka Krajowskiego podjęła z rejonu Płońska przeciwnatarcie w kierunku na Ciechanów wymierzone w sowiecką XV Armię. Jednak bolszewicy dzięki posiłkom zdołali odzyskać inicjatywę i zaatakowali miasto, bronione przez zaimprowizowaną grupę płk. Gustawa Orlicz-Dreszera, zajmując część zabudowań.

Rozgorzały 2-dniowe zacięte walki. O ich ostatecznym losie rozstrzygnęła zwycięska szarża 1 pułku szwoleżerów, jedna z najpiękniejszych w całej wojnie.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: