Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Postawami (2–5 czerwca 1920)

Dowódca Armii Rezerwowej generał Kazimierz Sosnkowski.

fot.domena publiczna Dowódca Armii Rezerwowej generał Kazimierz Sosnkowski.

Bitwa pod Postawami, Postawy (2–5 czerwca 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

W rejonie miejscowości Postawy (woj. wileńskie) dywizje Armii Rezerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego podjęły kontruderzenie, mające na celu powstrzymanie rozpoczętej przez Michaiła Tuchaczewskiego ofensywy sowieckiego Frontu Zachodniego.

Natarcie polskich oddziałów na wysunięte jednostki XV Armii przyniosło na wszystkich odcinkach powodzenie. Bolszewicy zostali zmuszeni do odwrotu na pozycje wyjściowe. Armia Rezerwowa dotarła na powrót do linii rzek Auta i Berezyna.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: