Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Grodna (18-25 lipca 1920)

Grodno na pocztówce z około 1915 roku.

fot.domena publiczna Grodno na pocztówce z około 1915 roku.

Obrona Grodna, walki o Grodno, bitwa o Grodno (18-25 lipca 1920) – w czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto-twierdza nad Niemnem było dwukrotnie widownią zaciętych walk.

18 lipca 1920 roku załoga (5700 ludzi, 14 dział, 43 czołgi, pociąg pancerny) pod dowództwem generała Stefana Mokrzeckiego broniła rejonu twierdzy przed nacierającymi oddziałami sowieckiego III korpusu kawalerii Gaja („Kawkor”, 5000 szabel, 40 ckm-ów, 20 dział).

Drugi atak przyniósł bolszewikom powodzenie, zdobyli jeden z fortów, a następnie wdarli się do miasta. Resztki załogi ewakuowały się nocą na drugi brzeg Niemna. W ramach przeciwnatarcia zarządzonego przez dowódcę Frontu Północno-Wschodniego gen. Stanisława Szeptyckiego grupa gen. Lucjana Żeligowskiego 20 lipca podjęła próbę odbicia twierdzy bronionej przez czerwonych kawalerzystów „Kawkoru” Gaja.

Mimo początkowego powodzenia musiała się jednak wycofać, zagrożona okrążeniem przez bolszewików, a to na skutek niepowodzenia sąsiedniego polskiego zgrupowania.

Do kolejnych walk o Grodno doszło we wrześniu 1920 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: