Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Suchocinem (14–18 sierpnia 1920)

Pod Suchocinem naszym żołnierzom przyszło walczyć między innymi z kawalerią Gaj Chana.

fot.domena publiczna Pod Suchocinem naszym żołnierzom przyszło walczyć między innymi z kawalerią Gaj Chana.

Bitwa pod Suchocinem, bitwa pod Sarnową Górą (14–18 sierpnia 1920) – starcie w wojnie polsko-bolszewickiej prowadzone równolegle z walną bitwą warszawską.

W pobliżu miasteczka Suchocin nad Wkrą (pow. płoński) podczas bitwy warszawskiej grupa operacyjna gen. Franciszka Krajowskiego należąca do 5 Armii toczyła zacięte boje z oddziałami sowieckich IV i XV Armii.

Zadanie grupy i całej armii polegało nawiązaniu części sił bolszewickich celem uniemożliwienia im bezpośredniego uderzenia na Warszawę. Zostało ono wykonane w ciągu 5-dniowych, niezwykle zaciętych walk, zwłaszcza w rejonie Sarnowej Góry, która to nazwa została umieszczona na Grobie Nieznanego Żołnierza. Stanowiąca rdzeń grupy gen. Krajowskiego 18 DP straciła 35 oficerów i 875 szeregowych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: